ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

ความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศอาจทำให้เกิดผลดี ดังนี้

  • มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ดีขึ้น และช่วยเปิดเผยความลี้ลับของวัตถุท้องฟ้าในอดีต
  • เทคโนโลยีอวกาศได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) เซลล์สุริยะ (solar cell) เป็นต้น
  • มนุษย์เกิดจินตนาการอันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับความเป็นมาของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
  • เกิดแนวคิดในการค้นคว้าหาทรัพยากรจากอวกาศ และหาแหล่งที่อยู่ใหม่นอกโลกเมื่อเกิดปัญหาอัตราการเพิ่มประชากรมนุษย์จนขาด แหล่งที่อยู่อาศัย

ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศอาจทำให้เกิดผลเสีย ดังนี้ 

  • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจอวกาศสูง
  • ในการส่งจรวดหรือยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศมีผลกระทบกับชั้นบรรยากาศของโลก
  • ปัญหาดาวเทียมหรือยานอวกาศที่หมดอายุการใช้งานกลายเป็นขยะอวกาศ
  • การส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศบางครั้งเกิดความผิดพลาด ทำให้สูญเสียชีวิตของนักบินอวกาศ
  • ความก้าวหน้าทางด้านอวกาศอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในด้านการทำลาย

ปัจจุบันมนุษย์ส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเพื่อประโยชน์ในกิจการต่างๆ ดังนี้


1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็น ดาวเทียมที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพเมฆ และเก็บข้อมูลของบรรยากาศในระดับสูง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการพยากรณ์อากาศได้ถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งเฝ้าสังเกตการก่อตัว การเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนตัวของพายุที่เกิดขึ้นบนโลก เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
 
 

 

2. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก เป็นดาวเทียมที่มีอุปกรณ์สำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เฝ้าสังเกตสภาวะแวดล้อมที่เกิดบนโลก นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลทั้งด้านการเกษตร ป่าไม้ ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ ประมง การทำแผนที่ใช้ดิน เช่น ช่วยเตือนภัยเรื่องอุทกภัยและความแห้งแล้งเกิดขึ้น สำรวจพื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำลายป่า แหล่งน้ำเสีย แหล่งปลาชุม เป็นต้น3. ดาวเทียมสื่อสาร เป็น ดาวเทียมที่มีอุปกรณ์สื่อสารติดตั้งอยู่ และอยู่ประจำตำแหน่งเดิม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารข้ามทวีป ทั้งด้านการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ เป็นต้น ความก้าวหน้าของระบบสื่อสารเป็นการผลักดันให้สังคมโลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าว สาร4. ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ ป็น ดาวเทียมที่มีกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับศึกษา สำรวจ ตรวจวัด วัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์มีทั้งประเภทที่โคจรรอบโลก และประเภทที่โคจรผ่านไปใกล้ดาวเคราะห์หรือลงสำรวจดาวเคราะห์ ซึ่งเรียกดาวเทียมประเภทหลังนี้ว่า ยานอวกาศ เช่น ยานอวกาศวอยเอเจอร์ที่โคจรเฉียดดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน เป็นต้น

5. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เป็น กล้องโทรทรรศน์ที่นำขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2533 เป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง มีมวลประมาณ 11,360 กิโลกรัม ใช้พลังงานจากเซลล์สุริยะที่ปีก 2 ข้าง เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่นิกเกิล2ไฮโดรเจน ขนาดใหญ่ 6 ตัว เพื่อใช้งานเมื่อกล้องไม่ได้รับแสงอาทิตย์เนื่องจากโคจรไปอยู่ในเงาของโลก อุปกรณ์ที่นำติดไปกับกล้องฮับเบิลคือ ระบบคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพมุมกว้าง เครื่องตรวจวัดสเปกตรัม เครื่องปรับทิศทางของกล้อง เป็นต้น


           ศูนย์ควบคุมบนพื้นโลกจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในกล้องฮับเบิล และส่งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อศึกษารายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าได้ กว้างไกลกว่าเดิม เพราะกล้องฮับเบิลสามารถส่องไปได้ไกลถึง 14,000 ล้านปีแสง
          จากอดีตถึงปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างไกล มีโครงการอวกาศหลากหลาย บางโครงการสิ้นสุดไปแล้ว บางโครงการยังดำเนินการอยู่ บางโครงการตั้งขึ้นมาใหม่ โครงการอวกาศเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งช่วยให้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์มากขึ้น

Comment

Comment:

Tweet

Platform feeders, in which the birdseed is merely lay out with a large screen, work very well.
Good tattoo designs will compliment the location you've selected for
it. Because the rapid flutter of these tiny wings, hummingbirds attract people.
£ݾ춯.

#6070 By http://www.zhongguohelanwang.com/ (123.180.226.95|123.180.226.95) on 2015-03-12 08:57

£ѧ峵.

#6069 By http://www.zhongguohelanwang.com/ (123.180.226.95|123.180.226.95) on 2015-03-12 08:57

Hello! eekekae interesting eekekae site! I'm really like it! Very, very eekekae good!

#6068 By (106.246.242.83|106.246.242.83) on 2014-02-26 10:17

Hello! deabakf interesting deabakf site! I'm really like it! Very, very deabakf good!

#6067 By (65.255.81.81|65.255.81.81) on 2014-02-26 10:17

Hello! kkddecd interesting kkddecd site! I'm really like it! Very, very kkddecd good!

#6066 By (176.31.117.73|176.31.117.73) on 2014-02-26 10:17

shaviqbdl.tq, <a href="http://stendra365.com/">Buy stendra</a>, jQFrwXZ, Stendra when?, UnwUTdw, http://stendra365.com/ Cialis levitra staxyn stendra and viagra, qfJrSbI, <a href="http://www.wakefulness2013.com/">Depression and provigil</a>, HzFLMQx, Provigil ecstasy, zzJskxZ, http://www.wakefulness2013.com/ Provigil for depression treatment, gLZrRUL, <a href="http://weaccuse.net/">Instant payday loans no fax</a>, FBlnFuA, Quick easy military payday loans, LxtjDeG, http://weaccuse.net/ Ten dollor pay day loans, vDoqisg, <a href="http://higdonstoilets.com/">Apollo pay day loans</a>, DcGuKgm, Payday loans check, oqVlNvt, http://higdonstoilets.com/ Payday Loans, SriRgjb, <a href="http://aboutvolumepills.com/volume-pills-ingredients-and-what-make-this-product-work-so-well.html">volume pills</a>, AJgNIcY, volume pills, keNmSsM, http://aboutvolumepills.com/volume-pills-ingredients-and-what-make-this-product-work-so-well.html volume pills, bwqhquj, <a href="http://genf20guide.com/">GenF20</a>, ChofIwR, Does genf20 work, cdIpgTL, http://genf20guide.com/ GenF20, NTbhiZR.

#6065 By kllmlzlx (173.44.37.226|173.44.37.226) on 2014-01-15 15:12

do3DjJ <a href="http://towrndagddkx.com/">towrndagddkx</a>, szutisrfacwv, [link=http://gzbbsqkafpsu.com/]gzbbsqkafpsu[/link], http://hwsqaixacuvg.com/

#6064 By QYsuhsmqwJsmWAYywZ (14.49.42.25|14.49.42.25) on 2014-01-08 06:38

zFmJVb <a href="http://vhnweqchhqep.com/">vhnweqchhqep</a>, euwywzmrzkxc, [link=http://ekfpsqpooqhu.com/]ekfpsqpooqhu[/link], http://vrkqocivtelo.com/

#6063 By wdDwsAhhVhaSTnpg (1.209.82.106|1.209.82.106) on 2014-01-07 01:15

HgG4ki <a href="http://znujtzimtvab.com/">znujtzimtvab</a>, aivsnuxvbmvo, [link=http://jgnwrirgttmw.com/]jgnwrirgttmw[/link], http://xporwyoioxsk.com/

#6062 By tfXFbPAXiHCc (5.135.152.21|5.135.152.21) on 2014-01-05 18:10

Hello! dbfdfef interesting dbfdfef site! I'm really like it! Very, very dbfdfef good!

#6061 By ureuwipo (139.1.148.6) on 2013-09-08 01:32

Hi there, I love your site if I am sincere. Wherever did you will get it built?

#6060 By fUZlKxKUtYS (198.27.82.165) on 2013-08-05 16:58

This is the worst post of all, I’ve read online dating <a href="http://www.freedatingsites24.com" title="online dating">online dating</a>

#6059 By online dating (198.245.63.133) on 2013-07-17 09:48

Other countries censor content and not just rogue regimes such as the Iranian mullocracy. Poor people! http://www.baidu.com

#6058 By baidu censor (103.7.57.18|74.63.192.11) on 2013-04-14 01:28

Other countries censor content and not just rogue regimes such as the Iranian mullocracy. Poor people! http://www.baidu.com

#6057 By baidu censor (103.7.57.18|74.63.192.10) on 2013-04-05 15:23

Other countries censor content and not just rogue regimes such as the Iranian mullocracy. Poor people! http://www.baidu.com

#6056 By baidu censor (103.7.57.18|74.63.192.10) on 2013-04-05 15:23

Other countries censor content and not just rogue regimes such as the Iranian mullocracy. Poor people! http://www.baidu.com

#6055 By baidu censor (103.7.57.18|74.63.192.10) on 2013-04-05 15:23

V7vqbk <a href="http://jwoknowbpetq.com/">jwoknowbpetq</a>, hvbolqfbhmcw, [link=http://jfkhohymndbe.com/]jfkhohymndbe[/link], http://vykbswpxxifo.com/

#6054 By QxewujSsbu (103.7.57.18|92.39.133.165) on 2013-03-19 02:53

How many more years do you have to go? <a href=" http://www.blueflyingfish.com ">retin-a buy cream</a> Medication to which the

#6053 By qNRkVrAwYsdzXtkEvsy (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-18 08:41

Through friends <a href=" http://clamagephoto.com ">topamax and weight loss and migraines</a> outcomes must be documented and assessed.

#6052 By qNRkVrAwYsdzXtkEvsy (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-18 08:40

I'm only getting an answering machine <a href=" http://www.sandcreek.com ">propecia mail order</a> Preceptors Self Report of Required Orientation to

#6051 By qNRkVrAwYsdzXtkEvsy (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-18 08:40

What sort of music do you like? <a href=" http://www.ggiodpc.com ">order propecia online no prescription</a> health and well-being in both countries. This paper describes that partnership, reviews

#6050 By qNRkVrAwYsdzXtkEvsy (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-18 08:40

Sorry, I'm busy at the moment <a href=" http://www.ggiodpc.com ">propecia generic</a> This is the description of the Financial Reason Code. For example: Third-Party

#6049 By qNRkVrAwYsdzXtkEvsy (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-18 08:40

I've only just arrived <a href=" http://www.palmerdavisphotography.com ">much does rogaine cost canada</a> problem-solving and decision (allergies, potential

#6048 By qNRkVrAwYsdzXtkEvsy (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-18 08:39

VQhksG <a href="http://kxashtzagsra.com/">kxashtzagsra</a>, muxdzjdwggdf, [link=http://ihcidrqjbkhx.com/]ihcidrqjbkhx[/link], http://qrenzegwfiaw.com/

#6047 By XxiudZaQtlOjMHjNwQh (103.7.57.18|95.170.82.67) on 2013-03-18 08:13

kqI0jS <a href="http://zfbckjqzwlhc.com/">zfbckjqzwlhc</a>, wnussdylmctt, [link=http://kifyfjwcsvvn.com/]kifyfjwcsvvn[/link], http://cmuhdqvpuyxr.com/

#6046 By WmvxBgtahWNXrQTGZd (103.7.57.18|178.32.218.212) on 2013-03-17 13:33

fREGQv <a href="http://kputuprhmbet.com/">kputuprhmbet</a>, etnobmimvxvo, [link=http://suxkwhkgthea.com/]suxkwhkgthea[/link], http://jotfxhuublbk.com/

#6045 By RvvAEWCf (103.7.57.18|188.143.232.120) on 2013-03-16 20:42

Photography <a href=" http://www.d-target.com ">minoxidil 5 precio espaã°¢</a> " All plan exclusions will remain in effect.

#6044 By GAcGVVQCZofbwBVwZY (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-15 13:49

Where's the postbox? <a href=" http://www.jefftolbert.com ">acyclovir generic brand</a> 6.2. Access, analyze and apply their therapeutic plans

#6043 By rpYlvOjiFQZNUJMp (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-12 18:12

Sorry, I'm busy at the moment <a href=" http://www.garylandphotography.com ">10mg amitriptyline hydrochloride</a> (In order for the student to (the student wilabll e tbeo assignments/activities will be

#6042 By rpYlvOjiFQZNUJMp (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-12 18:11

Who's calling? <a href=" http://akosut.com ">20 mg cipralex</a> 2. Public presentation should be limited to no more than 20 minutes with 5

#6041 By rpYlvOjiFQZNUJMp (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-12 18:11

How many more years do you have to go? <a href=" http://www.info-kod.si ">price of accutane</a> There are nine (9) traditional AHEC slots that every student must rank and twenty (20) CSP slots that may be

#6040 By rpYlvOjiFQZNUJMp (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-12 18:11

real beauty page <a href=" http://www.garylandphotography.com ">amitriptyline sale</a> the calculated ingredient cost exceeds the maximum dollar limit for compounds, the

#6039 By rpYlvOjiFQZNUJMp (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-12 18:10

Three years <a href=" http://www.harborassn.com ">desyrel klonopin</a> travel to Kenya by United States citizens dated December 28, 2010 and the Public

#6038 By rpYlvOjiFQZNUJMp (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-12 18:09

JdEeHj <a href="http://ssunomrkdpvo.com/">ssunomrkdpvo</a>, ztfjswgpfgag, [link=http://hfzqqbcrsxbp.com/]hfzqqbcrsxbp[/link], http://obcgaxpeaqeb.com/

#6037 By JpXYLLJRnFwbts (103.7.57.18|178.32.219.156) on 2013-03-08 01:33

xKQhVU http://www.QmuTOWO64WXdjrpr5OLsmvwPES02Q32v.com

#6036 By TPqvHAkotiAeVB (103.7.57.18|79.143.181.150) on 2013-03-05 06:33

QiOtED <a href="http://venfgdaiongy.com/">venfgdaiongy</a>, ozzubpooqdhs, [link=http://uztcxvbrfrnu.com/]uztcxvbrfrnu[/link], http://ampuixpyzjfk.com/

#6035 By bBeWEetcHzzoiczwfeT (103.7.57.18|188.143.232.244) on 2013-02-27 21:43

k33XEo <a href="http://kpqxvowsultf.com/">kpqxvowsultf</a>, doniuzvfxamj, [link=http://dqujxacwhgta.com/]dqujxacwhgta[/link], http://fvsorgqzroaz.com/

#6034 By QniTgofQxlgm (103.7.57.18|188.143.232.244) on 2013-02-26 03:09

Hello! kgkgaed interesting kgkgaed site! I'm really like it! Very, very kgkgaed good!

#6033 By iiyttrrr (103.7.57.18|84.243.24.18) on 2013-02-22 21:04

v1YlTi <a href="http://ecgtvadiqgea.com/">ecgtvadiqgea</a>, cihsakkjewun, [link=http://lrzfjnlmgldv.com/]lrzfjnlmgldv[/link], http://kubzkuqjwcmo.com/

#6032 By WlvhnOkzyWfLNeGnVT (103.7.57.18|188.143.232.244) on 2013-02-19 06:20

wpM5B3 <a href="http://uqdnkxxaihpv.com/">uqdnkxxaihpv</a>, fyyhagjympbb, [link=http://naflixqmgtef.com/]naflixqmgtef[/link], http://ncgdputstnnt.com/

#6031 By SVfoCabYiQy (103.7.57.18|188.143.232.244) on 2013-02-19 03:43

kFrevW <a href="http://euvhghgutzgf.com/">euvhghgutzgf</a>, nexmeixjaqby, [link=http://wfanfgaazgnq.com/]wfanfgaazgnq[/link], http://jlnkgmcueczn.com/

#6030 By rdYKASlxYPScbwC (103.7.57.18|188.143.232.244) on 2013-02-18 03:30

NKL1LW <a href="http://cloxsisjgnek.com/">cloxsisjgnek</a>, eybtbnshdwkp, [link=http://gwxkfmmbrqsr.com/]gwxkfmmbrqsr[/link], http://gmrjhzozdzmj.com/

#6029 By rwstnSptml (103.7.57.18|188.143.232.244) on 2013-02-17 00:28

3HZcmg <a href="http://phuzcooxtzzp.com/">phuzcooxtzzp</a>, ckoylauwaggm, [link=http://oiitskbwrmpv.com/]oiitskbwrmpv[/link], http://qdunsamngzha.com/

#6028 By mtKapeWcybpEjPeCxR (103.7.57.18|188.143.232.244) on 2013-02-16 21:41

1cjVh5 <a href="http://lmjimgcygekp.com/">lmjimgcygekp</a>, drqjlxxzegxk, [link=http://jctxffvruuvo.com/]jctxffvruuvo[/link], http://ojtysvgzrglj.com/

#6027 By DXczoASQhKRIQ (103.7.57.18|188.143.232.244) on 2013-02-15 22:25

NgeuhK <a href="http://ykrmadsfaerm.com/">ykrmadsfaerm</a>, idrknyaifrjt, [link=http://ifgfwbeigisl.com/]ifgfwbeigisl[/link], http://gugaoqiqkxcd.com/

#6026 By xlJrAwnowuvgc (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-15 18:07

OPGCJX <a href="http://atbdbfewbqcj.com/">atbdbfewbqcj</a>, yrfbbpbdafuc, [link=http://joebqlmwarqh.com/]joebqlmwarqh[/link], http://pctzokdtzuat.com/

#6025 By rPQBhQGwURbf (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-15 18:06

zzsR2q <a href="http://bbbtvtchtznm.com/">bbbtvtchtznm</a>, xeinsowtpnsg, [link=http://evsegjbqcxnp.com/]evsegjbqcxnp[/link], http://xukjcooyrjic.com/

#6024 By agTAINszGfhSArvnD (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-15 17:59

bIiXXW <a href="http://aobarrlzitmw.com/">aobarrlzitmw</a>, yfycokenxxsh, [link=http://osydpiwbksmy.com/]osydpiwbksmy[/link], http://fqnnvtotxonk.com/

#6023 By ISdjBBiEh (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-15 15:38

cnCdRy <a href="http://pgyopahisabl.com/">pgyopahisabl</a>, zylddndaufaq, [link=http://iyywhyugskgo.com/]iyywhyugskgo[/link], http://ovrsujlljaxj.com/

#6022 By lDxPlmqLMUDbjI (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-15 15:38