อายุทางธรณีวิทยา

posted on 19 Dec 2010 20:48 by pack-sp
การหาอายุเปรียบเทียบและยกตัวอย่างอายุทางธรณีวิทยาของซากดึกดำบรรพ์  หรือชั้นหินที่พบในประเทศไทย
การหาอายุเปรียบเทียบของซากดึกดำบรรพ์  หรือชั้นหินที่พบในประเทศไทยสามารถบอกได้  2แบบ คือ
  • อายุเปรียบเทียบ(Relative Age) คืออายุทางธรณีวิทยาของซากดึกดำบรรพ์ หิน ลักษณะทางธรณีวิทยา

หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา เมื่อเปรียบเทียบกับซากดึกดำบรรพ์ หิน ลักษณะทางธรณีวิทยา หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาอื่นๆ แทนที่จะบ่งบอกเป็นจำนวนปี ดังนั้นการบอกอายุของหินแบบนี้จึงบอกได้แต่เพียงว่าอายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่าหิน หรือซากดึกดำบรรพ์ อีกชุดหนึ่งเท่านั้น โดยอาศัยตำแหน่งการวางตัวของหินตะกอนเป็นตัวบ่งบอก( Index fossil) เป็นส่วนใหญ่ เพราะชั้นหินตะกอนแต่ละขั้นจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเกิดการทับถม เมื่อสามารถเรียงลำดับของหินตะกอนแต่ละชุดตามลำดับก็จะสามารถหาเวลาเปรียบเทียบได้ และจะต้องใช้หลักวิชาการทางธรณีวิทยา( Stratigraphy )ประกอบด้วย

การศึกษาเวลาเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักความจริง มี อยู่ 3 ข้อคือ

1. กฎการวางตัวซ้อนกันของชั้นหินตะกอน(Law of superposition) ถ้าหินตะกอนชุดหนึ่งไม่ถูกพลิกกลับโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้ว ส่วนบนสุดของหินชุดนี้จะอายุอ่อนหรือน้อยที่สุด และส่วนล่างสุดจะมีอายุแก่หรือมากกว่าเสมอ

2. กฎของความสัมพันธ์ในการตัดผ่านชั้นหิน(Law of cross-cutting relationship ) หินที่ตัดผ่านเข้ามาในหินข้างเคียงจะมีอายุน้อยกว่าหินที่ถูกตัดเข้ามา

3. การเปรียบเทียบของหินตะกอน(correlation of sedimentary rock) ศึกษาเปรียบเทียบหินตะกอนในบริเวณที่ต่างกันโดยอาศัย

ก. ใช้ลักษณะทางกายภาพโดยอาศัยคีย์เบด(key bed) ซึ่งเป็นชั้นหินที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวของมันเอง และถ้าพบที่ไหนจะต้องสามารถบ่งบอกจดจำได้อย่างถูกต้องถึงว่าชั้นหินที่วางตัวอยู่ข้างบนและข้างล่างของคีย์เบดจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริเวณด้วย

ข. เปรียบเทียบโดยใช้ซากดึกดำบรรพ์(correlation by fossil) มีหลักเกณฑ์คือ ในชั้นหินใดๆ ถ้ามีซากดึกดำบรรพ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันเกิดอยู่ในตัวของมันแล้ว ชั้นหินนั้น ๆย่อมมีอายุหรือช่วงระยะเวลาที่เกิด ใกล้เคียงกับซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถใช้เปรียบเทียบได้ดี เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่เกิดอยู่กระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้างขวางมากที่สุด ฟอสซิลเหล่านี้เรียกว่า ไกด์ฟอสซิลหรือ อินเด็กฟอสซิล(guide or index fossil)

  • อายุสัมบูรณ์( Absolute age ) หมายถึงอายุซากดึกดำบรรพ์ของหิน ลักษณะหรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา(โดยมากวัดเป็นปี เช่น พันปี ล้านปี) โดยทั่วไปหมายถึงอายุที่คำนวณหาได้จากไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสี ขึ้นอยู่กับวิธีการและช่วงเวลาครึ่งชีวิต(Half life period)

ของธาตุนั้น ๆ เช่น C-14 มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 5,730 ปี จะใช้กับหินหรือ fossil โบราณคดี ที่มีอายุไม่เกิน 50,000 ปี ส่วน U-238 หรือ K-40 จะใช้หินที่มีอายุมาก ๆ ซึ่งมีวิธีการที่สลับซับซ้อน ใช้ทุนสูง และแร่ที่มีปริมาณรังสีมีปริมาณน้อยมาก วิธีการนี้เรียกว่า การตรวจหาอายุจากสารกัมมันตภาพรังสี(radiometric age dating) การใช้ธาตุกัมมันตรังสีเพื่อหาอายุหิน หรือ ฟอสซิล นั้น ใช้หลักการสำคัญคือการเปรียบเทียบอัตราส่วนของธาตุกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่( End product) ที่เกิดขึ้นกับไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสีตั้งต้น(Parent isotope)แล้วคำนวณโดยใช้เวลาครึ่งชีวิตมาช่วยด้วยก็จะได้อายุของชั้นหิน หรือ ซากดึกดำบรรพ์ นั้น ๆ เช่น

วิธีการ Uranium 238 - Lead 206 วิธีการ Uranium 235 - Lead 207

วิธีการ Potassium 40 - Argon 206 วิธีการ Rubidium 87- Strontium 87

วิธีการ Carbon 14 - Nitrogen 14

การหาอายุโดยใช้ธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์ 2 ประการคือ

1. ช่วยในการกำหนดอายุที่แน่นอนหลังจากการใช้ fossil และ Stratigrapy แล้ว

2. ช่วยบอกอายุหรือเรื่องราวของยุคสมัย พรีแคมเบียน

ตัวอย่างอายุของซากดึกดำบรรพ์  หรือชั้นหินที่พบในประเทศ

ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ พบครั้งแรกที่ภูประตูตีหมา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นไดโนเสาร์ประเภทกินพืช พบในหินหมวดเสาขัว (130 ล้านปี) กลุ่มหินโคราช ซึ่งเป็นหินยุคครีเทเชียสตอนต้น
 
 
 
 
ซิทตาโคซอรัส สัตยารักษ์กิ พบที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้วชนิดใหม่ กินพืชเป็นอาหาร พบในหินหมวดโคกกรวด (100 ล้านปี) ของกลุ่มหินโคราช ซึ่งเป็นหินในยุคครีเทเชียสตอนต้น
 
                                             
สยามโมซอรัส สุธีธรนิ พบที่ภูประตูตีหมา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่ที่มีฟันเป็นรูปแท่งกรวยปลายแหลม มีสันเล็กๆ ยาวตลอด มีลักษณะปากคล้ายจระเข้
                                    
 
สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส พบที่บริเวณหินลาดยาว อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นไดโนเสาร์สกุล
ใหม่ประเภทกินเนื้อ มีชีวิตอยู่ในช่วงครีเทเชียสตอนต้น
 
                                        
 
ไทยซอรัส จงลักษมณีอิ เป็นซากของอิกธิโอออร์ ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลมี รูปร่างคล้ายปลา เป็นสกุลใหม่ของโลก พบในหินปูนยุคไทรแอสสิกตอนล่าง ที่เขาทอง จังหวัดพัทลุง

สเตโกซิฟาเลียน มีลักษณะของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกและสัตว์เลื้อยคลานผสมผสาน รูปร่างคล้ายซาลามานเดอร์ขนาดใหญ่ พบที่บริเวณใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ ประมาณว่ามีชีวิตในช่วง 210 ล้านปีมาแล้ว

                                          

 
ภาพลำดับอายุของชั้นหินที่มีอายุมากที่สุดจะอยู่ด้านล่าง ขึ้นไปสู่อายุหินน้อยที่ด้านบนที่พบในประเทศไทย
 
 
 
 

edit @ 10 Jan 2011 22:11:37 by pack

Comment

Comment:

Tweet

I cannot thank you enough for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

#435 By ugg livraison france (14.121.28.138) on 2013-10-20 19:20

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks for your time!

#434 By ugg bottes 2012 (14.121.28.138) on 2013-10-20 11:17

threads/newreply.php?p=

#433 By maillot allemagne ozil (202.105.90.18) on 2013-09-14 09:20

profile.php?id=

#432 By sac boy chanel prix (202.105.90.18) on 2013-09-14 01:38

topic.php?forum=

#431 By sac hermes pas cher (202.103.132.158) on 2013-09-13 09:58

index.php/topic,

#430 By sacs burberry femme (202.105.60.226) on 2013-09-13 01:17

Your web site is really useful. Many thanks for sharing.

#429 By accessoire chanel collection 2011 (202.105.62.186) on 2013-09-08 18:51

index.php/index.php/topic

#428 By maillot real madrid 2013 (113.119.53.185) on 2013-08-22 23:14

copiez les dossiers à la racine de votre actualizar r4 upgrade revolution for ds Micro SD. il y a de bonne nouvelle venue du linker R4i-sdhc whats the between nintendo ds lite and dsi. exécuter des applications et 80's nintendo games list les médias directement depuis le périphérique, 5 DSi Compatible avec toutes les éditions DS de différents types de langage adobe flash player for nintendo dsi xl en charge DSL / DSi / LL / XL Prise en charge de triche Action Replay DLDI auto-patcher Soutien SDHC Micro SD 4G. <a href="http://www.jeu3ds.com/" title="jeu 3ds">jeu 3ds</a>

#427 By http://www.jeu3ds.com/ (202.103.133.97) on 2013-08-06 11:46

Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Cool.

#426 By http://www.sixsigmadss.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-04 04:40

topic.php?forum=

#425 By http://maillotequipedefrance.wehaay.com (113.119.55.235) on 2013-08-01 04:20

index.php?s= showtopic=

#424 By http://mailloturuguay.ethicalbase.com/ (113.119.55.235) on 2013-07-31 19:02

index.php/index.php/topic

#423 By http://maillotrussie.wehaay.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-27 06:40

最も可能性の高い高級オ <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#422 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 18:05

profile.php?mode=viewprofile

#421 By maillot de foot (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-10 17:27

topic.php?forum=

#420 By maillot de foot (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-10 11:20

I similar to the significant details you provide inside of your article content.I’ll bookmark your blog site and check again here repeatedly.I’m quite sure I will gain knowledge of quite a bit of latest stuff best suited listed here! High-quality luck for that upcoming!

#419 By gifts for men (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-07-01 14:23

Very informative article post.Really thank you! Will read on…

#418 By gift ideas (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-07-01 07:01

profile.php?mode=viewprofile

#417 By maillot de foot 2013 (103.7.57.18|14.147.205.32) on 2013-06-30 01:31

Bookmarked!!, I like your website!

#416 By maillot de foot (103.7.57.18|116.21.65.163) on 2013-06-28 00:13

Your web site is really useful. Many thanks for sharing.

#415 By ray ban aviator (103.7.57.18|14.121.29.100) on 2013-06-27 12:11

?board=* louis vuitton sac http://louisvuitton-sac-pascher.tumblr.com/

#414 By louis vuitton sac (103.7.57.18|202.105.90.48) on 2013-06-19 05:38

member.php?action=profile&uid= louboutin chaussures http://boutinpascher.webs.com/

#413 By louboutin chaussures (103.7.57.18|202.105.63.225) on 2013-06-19 02:23

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#412 By burberry sale (103.7.57.18|61.162.164.30) on 2013-06-15 10:31

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#411 By iphone 5 deals (103.7.57.18|61.162.164.30) on 2013-06-15 10:31

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#410 By buy chanel (103.7.57.18|61.162.164.30) on 2013-06-15 10:31

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#409 By MBT SALE (103.7.57.18|61.162.164.30) on 2013-06-15 10:31

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#408 By オークリー サングラス (103.7.57.18|61.162.164.30) on 2013-06-15 10:30

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#407 By free run nike (103.7.57.18|61.162.164.30) on 2013-06-15 10:30

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#406 By herve leger gown (103.7.57.18|61.162.164.30) on 2013-06-15 10:30

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#405 By wholesale soccer jerseys (103.7.57.18|1.162.130.66) on 2013-06-13 22:21

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#404 By HERVE LEGER (103.7.57.18|1.162.130.66) on 2013-06-13 22:21

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#403 By MBT CLEARANCE (103.7.57.18|1.162.130.66) on 2013-06-13 22:21

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#402 By chanel purses cheap (103.7.57.18|1.162.130.66) on 2013-06-13 22:20

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#401 By Birkin Bag Hermes (103.7.57.18|1.162.130.66) on 2013-06-13 22:20

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#400 By scarf hermes (103.7.57.18|1.162.130.66) on 2013-06-13 22:19

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#399 By buy chanel (103.7.57.18|110.247.46.184) on 2013-06-13 09:11

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#398 By NIKE FREE WOMEN (103.7.57.18|110.247.46.184) on 2013-06-13 09:11

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#397 By BIRKIN BAG HERMES (103.7.57.18|110.247.46.184) on 2013-06-13 09:11

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#396 By beats by dre on sale (103.7.57.18|110.247.46.184) on 2013-06-13 09:11

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#395 By Sale Herve Leger (103.7.57.18|183.82.191.148) on 2013-06-12 16:11

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#394 By mbt clearance (103.7.57.18|183.82.191.148) on 2013-06-12 16:10

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#393 By WHOLEAALE IPAD MINI (103.7.57.18|113.203.178.166) on 2013-06-11 10:49

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#392 By Black Friday Specials (103.7.57.18|113.203.178.166) on 2013-06-11 10:49

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#391 By Ralph Lauren Shirts (103.7.57.18|221.203.192.23) on 2013-06-09 23:05

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#390 By cheap wow gold (103.7.57.18|175.180.68.72) on 2013-06-09 23:05

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#389 By MULBERRY OUTLET (103.7.57.18|175.180.68.72) on 2013-06-09 23:05

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#388 By 整形 (103.7.57.18|116.112.63.94) on 2013-06-06 12:37

อายุทางธรณีวิทยา | pack

#387 By wow gold (103.7.57.18|116.112.63.94) on 2013-06-06 12:37

threads/newreply.php?p=

#386 By polo ralph lauren (103.7.57.18|183.5.141.225) on 2013-06-05 05:13